הוצאות הרישום למסחר העבירו את קופיקס להפסד ברבעון השני

הוצאות הרישום למסחר העבירו את קופיקס להפסד ברבעון השני

רשת הסופרים ובתי הקפה של אבי כץ מפרסמת היום (ג') את התוצאות הכספיות לרבעון השני. לקופיקס 83 סניפי בתי קפה ועוד 20 סניפים בהקמה. בנוסף לקופיקס שני מרכולים בתל אביב, ונכון להיום עוד 3 נמצאים בהקמה.


הכנסות קופיקס ברבעון השני השנה הסתכמו ב- 26.9 מיליון שקל, לעומת 12.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. מרבית ההכנסות הן ממכירת פריטים ב-5 שקלים בבתי הקפה, שעמדו על 21.6 מיליון שקל ברבעון, לעומת 5.9 ברבעון המקביל, ויתרת ההכנסות היא מהקמת סניפים ומרכולים.


למחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות ב-51.7 מיליון שקל לעומת 18.5 בתקופה המקבילה כאשר ההכנסות מסניפי הקפה עמדו על 38.4 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל ברבעון המקביל, כ-12.1 מיליון שקל הכנסות מהקמת סניפים והיתרה מהמרכולים.


הצמיחה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה מיוחסת מעלייה בכמות הסניפים שהוקמו והועברו לזכיינים. ברבעון השני ההכנסות מהקמת סניפים היו נמוכות יותר בהשוואה לרבעון המקביל בגלל שינוי מודל הזכיינות כך שחלק מהסניפים מוקמים עצמאית ע"י הזכיינים.

הרווחיות הגולמית של קופיקס נשחקה. את הרבעון השני סיימה החברה עם רווחיות גולמית של 17%, לעומת 19.5% ברבעון המקביל. הירידה ברווחיות מיוחסת להעברת הפעלה של סניפי הקפה לזכיינים כאשר בשנה שעברה, 2014, מרבית הסניפים הופעלו על ידי החברה עצמה. את הרבעון השני מסכמת קופיקס עם הפסד תפעולי של 27.5 מילון שקל לעומת רווח של 60 אלף שקל במקביל לו. אם ננטרל ברבעון השני את עלויות רישום המסחר שהסתכמו ב-28.7 מיליון שקל הרי שהרווח לפני מס המנוטרל מסתכם ב- 1.2 מיליון שקל, עם שיעור רווחיות של 4.4%. בשורה התחתונה סיימה הרשת של אבי כץ את הרבעון השני עם הפסד של 27.8 מיליון שקל לעומת הפסד של 53 אלף שקל ברבעון המקביל.