מדובר בקהל שבוי וניתנת בלעדיות לבית קפה בכל המתחם.

תנאי שכירות מועדפים.

נדרשת השקעה כספית וניתן סיוע במימון ע"י הקרן בערבות המדינה.

950  אש"ח

לפרטים: 1700-720-720

לקבלת פרטים נוספים ולתיאום פגישה