סולתם רדד: הקפאת ההליכים הוארכה ב-16 יום

סולתם רדד: הקפאת ההליכים הוארכה ב-16 יום

בית המשפט המחוזי מרכז שבלוד האריך היום (ג') את צו הקפאת ההליכים לסולתם רדד ב-16 יום נוספים. בתקופה הזו יבצעו הנאמנים לרשת התמחרות בין 5 ההצעות שהוגשו לרכישתה. הבוקר הגישו הנאמנים, עוה"ד רון חכים ועמית פינס, דו"ח לבית המשפט ובו פירטו 4 הצעות לרכישת הרשת המונה 18 סניפים. לפי הנאמנים, נכון למועד כתיבת הדו"ח הוגשו לידיהם 4 הצעות, מגובות בערבות בנקאית. שלומי גבאי, לשעבר מנכ"ל איקאה, שהביע עניין ברכישת החברה כבר בדיון הקודם, הציע לרכוש את מניות החברה בסכום של 20 מיליון שקל (מתוכם 3 מיליון שקל במזומן ו-17 מיליון שקל בפריסה ל-5 שנים), זאת בכפוף לביצוע התאמות לנתוני עלות המלאי שיימצאו בספירה בפועל. מציעה נוספת היא מאיו א.י השקעות, שהציעה לרכוש את פעילות ונכסי החברה. סכום הרכישה מותנה במספר תנאים. לפי הצעתה, תשלם החברה 3 מיליון שקל במזומן ועוד 3% ממחזור המכירות ל-5 השנים הבאות ולפחות סכום של 6 מיליון שקל. בנוסף היא מציעה לשלם עוד סכום שייקבע עבור המלאי ועבור חוב הלקוחות. החברה מתחייבת להעסיק מחדש 80 אחוזים מעובדי החברה לתקופה של שנה לפחות. חברת פעמית, רשת למוצרים חד פעמית, מתמודדת גם היא על רכישת פעילות החברה. לפי הצעתה, היא מעריכה את הצעתה בכ-6 מיליון שקל (2.1 מיליון שקל עבור המוניטין והנכסים וסכום נוסף, מוערך בכ-4 מיליון שקל, עבור המלאי). יו"ר הקבוצה רמי שר שלום, ציין כי רשת פעמית רואה בסולתם רדד כעסק שממשיק לעסקיה והכוונה היא להותיר את מצבת כוח האדם כפי שהיא היום. לפי הצעתה של פעמית היא מתחייבת לקלוט לפחות 85% מצוות העובדים למשך זמן מינימלי של 18 חודשים. "אנחנו מאוד מאמינים במותג וביכולת להבריא אותו", אמרו גורמים בחברה. המציעה הרביעית היא חברת מסלמני גרופ, שמציעה לרכוש את מניות החברה בסכום של 7 מיליון שקל. במהלך הדיון שהתקיים בפני השופטת עירית וינברג-נוטוביץ' ציינו הנאמנים כי הגיעה לידיהם הצעה נוספת, מטעם עולם הבית בסך 5 מיליון שקל במוזמן וסכומים נוספים עבור המלאי ואחוזים מרווחיה. השופטת וינברג נוטוביץ' קיבלה את בקשת הנאמנים להאריך את תקופת הקפאת ההליכים לתקופה נוספת של 16 יום, כדי לאפשר להם לבצע התמחרות ולהשיא את מחיר ההצעה עבור רכישת סולתם רדד. לפי הנאמנים, כוונתם היא להגיע על בסיס ההצעות להסדר נושים לחברה אולם השופטת הביעה ספק באשר להסדר בשל סכומי החוב הגבוהים שצברה אל מול הצעות לרכישתה.