רווח ענק לקניוני מליסרון: 87 מיליון שקל ברבעון

רווח ענק לקניוני מליסרון: 87 מיליון שקל ברבעון

קבוצת מליסרון, המפעילה קניונים רבים ברחבי הארץ, רושמת רווח גדול ברבעון השני של 2015. היום פרסמה מליסרון את הדו"ח הכספי לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2015.


על פי הדו"ח, הכנסות קבוצת מליסרון ברבעון השני הסתכמו בכ-312 מיליון שקל, בהשוואה לכ-313 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע ממכירת קניון הדר וקניון נהריה אשר הניבו הכנסות של כ-16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול מימוש הקניונים האמורים, הציגה הקבוצה עלייה בשיעור של כ-4.7% בהכנסותיה.הרווח הנקי של מליסרון ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-87 מיליון שקל, בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נובעת .