רשתות אופנת הדיסקאונט זברה, סלקשיין ופוזה בדרך למיזוג

רשתות אופנת הדיסקאונט זברה, סלקשיין ופוזה בדרך למיזוג

שלוש רשתות אופנת הדיסקאונט, זברה, סלקשיין ופוזה, מנסות להתמזג במטרה להימכר כגוף מאוחד. בשלב זה מתנהלות פגישות ראשוניות של הרשתות אל מול גורם שלישי שמתעניין ברכישה ובמיזוג. בסיס הרעיון הוא למזג את שלוש הרשתות המוזלות כדי לייצר מיזוג תפעולי ולהגדיל את הרווחיות של הפעילות שלהן. מיזוג כזה יכלול מיזוג של מטות החברות וצמצום כוח אדם ויקנה יתרון לגודל שיאפשר לגוף המאוחד כוח מיקוח ואפשרות להוזיל מחירי קנייה אל מול הספקים. על פי ההערכות, מחזור המכירות של שלוש הרשתות ביחד עומד על כ־300 מיליון שקל בשנה והרכישה של שלושתן מוערכת בכ־100 מיליון שקל. רשתות זברה וסלקשיין מונות 23 סניפים כל אחת ופוזה מונה 8 סניפים. שלוש הרשתות מעסיקות ביחד קרוב ל־900 עובדים. מזברה נמסר: "ההנהלה בוחנת כל הצעה באופן ענייני ופרטני". סלקשיין סירבה להגיב.