יובל אזולאי, גלובס

שר האוצר, משה כחלון, ושר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, יציגו אחרי החגים את התוכנית החדשה של משרדיהם להעלאת הפריון ולשיפור הסביבה העסקית של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. גורמים שמעורבים בגיבוש התוכנית העריכו כי היקפה יסתכם ביותר מחצי מיליארד שקל.

במרכז התוכנית שורה של הטבות מס, שיינתנו לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לאפשר שיפור תהליכים, העלאת הפריון והגברת כושר התחרות. הטבת מס בולטת נוספת היא פטור מלא מתשלום של מע"מ לעוסקים זעירים. בראש הוועדה שמגבשת את התוכנית עומדים מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי, ומנכ"ל האוצר, שי באב"ד. בדיונים שותפים גם מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, ומנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שבמשרד הכלכלה, רן קויתי.

כיום עוסק זעיר הוא מי שמקיים מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 אלף שקל. על פי התוכנית המתגבשת, תקרת המחזור השנתי של עוסקים זעירים תועלה לסכום שבין 120 ל-150 אלף שקל בשנה והעוסק הזעיר יקבל מהמדינה פטור מלא מתשלום מע"מ. לטובת ההמחשה, אם הטבה זו היתה ניתנת היום לעוסק מורשה, הוא היה נהנה מ-17 אלף שקל מדי שנה שכיום הוא משלם למדינה כמע"מ. על-פי הערכה, היקף הטבת מס זו כ-400 מיליון שקל בשנה.

עם העלאת תקרת ההכנסה השנתית לעוסק זעירים, בעלי מקצועות חופשיים רבים עשויים ליהנות ממהלך זה, שכן יוכלו לקבל מרשות המסים הכרה כעוסקים זעירים וליהנות מפטור מלא מתשלום של מע"מ. מדובר בעורכי דין, פסיכולוגים, כלכלנים, יועצי מס, רואי חשבון, יועצים בתחומים שונים, עיתונאים ועורכים ועוד.

הטבת מס נוספת, שעל פי המסתמן תיכלל בתוכנית "נטו עסקים קטנים ובינוניים", היא הכרה בפחת מואץ שיעודד השקעות. המהלך יאפשר הטמעה של מיכון וציוד מתקדמים בעסקים קטנים ובינוניים. וזאת, תוך הכרה מצד רשויות המס בפחת שלו בתוך פרקי זמן קצרים ותוך צמצום מספר תשלומי המס מצד העסק. במשרדי האוצר והכלכלה משוכנעים כי המהלך יאפשר לשפר את הפריון בעסקים הקטנים והבינוניים בישראל – שנחשב נמוך ביחס לממוצע בעולם המערבי.

גורם כלכלי בכיר אמר כי "הטבה כזאת תסייע מאד בעיקר לעסקים שנמצאים בשלבי הקמה בשל היכולת להקטין את תשלומי המס שלהם וזאת תוך השקעות שיעשו מצדם".
בנוסף, במסגרת דיוני הוועדה נבחנת האפשרות להשוות את מעמדם של העצמאים ושל העובדים השכירים במשק, תוך מתן "גמלת אבל" לעובדים עצמאים שתשפה אותם על שבעה ימי אבלות במקרי מוות של קרובים מדרגה ראשונה. כיום, המדינה לא משפה עצמאים על ימי אבל, לעומת עובדים שכירים ששכרם בימים אלה לא נפגע ומשולם למעסיק על ידי הביטוח הלאומי.

בימים הקרובים הוועדה תכריע גם בשאלה אם לכלול בהמלצות שתגיש לשרים גם הענקת דמי אבטלה לעצמאים, וזאת במקרה שבית העסק או החברה שבבעלותם חדלו מלפעול. בארגוני העצמאים מתלוננים כבר שנים ארוכות על ההפליה בנושא זה לעומת העובדים השכירים במשק, שזכאים לקבל דמי אבטלה במקרה של פיטורים.
בתחילת השנה מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית הצעה שהגיש ח"כ מאיר כהן לתיקון חוק הביטוח הלאומי באופן שיאפשר תשלום של דמי אבטלה לעצמאים. וזאת, בטענה שלא נמצאו לה מקורות מימון.

 

מחפשים זיכיון לאחת מהרשתות המובילות בישראל? התקשרו עכשיו 1700-720-720 או לחצו כאן.