זכיין ברשת מתפרקת שאינה מתפקדת מעוניין לבטל את הסכם הזיכיון אולם הביטול כרוך בהפסקת הפעילות מן הסוג הספציפי. האם יש דרך לבטל ההסכם ללא הפסקת הפעילות אך תוך שימוש בשם אחר

 

‫1 תשובות
aeroplane צוות נענה לפני 3 שנים

ככלל, רשת שאינה מתפקדת היא זו שמפרה את הסכם הזיכיון ואף הפרה יסודית, ולפיכך הזכיין יכול להודיע על ביטול הסכם עקב הפרתו. לעניין ביטול פעילות מן הסוג הספציפי כהגדרתך, לא ברור לי מהו, בכל מקרה צריך לעמוד במבחן חופש העיסוק.

דוד בן דוד, עו"ד