המומחים עוניםביטול הסכם | נפתלי

זכיין ברשת מתפרקת שאינה מתפקדת מעוניין לבטל את הסכם הזיכיון אולם הביטול כרוך בהפסקת הפעילות מן הסוג הספציפי. האם יש דרך לבטל ההסכם ללא הפסקת הפעילות אך תוך שימוש בשם אחר