המומחים עוניםחוזה אצל עורך דין? | ציפי

יש לי עסק קטן בתחום אופנה נשים יש לי זכיינית פוטנציאלית האם עלי לערוך חוזה דווקא אצל עורך דין המתמחה בנושא או מספיק לערוך את החוזה בליווי יועץ עסקי?