המומחים עוניםחישוב אחוז מפדיון | חיים

שלום,

בהסכם זכיינות הכולל תשלום חודשי של אחוז מהפדיון החודשי, האם יש לקחת את סה"כ הפדיון החודשי כולל מע"מ או לא כולל מע"מ של הזכייון?

תודה.