המומחים עוניםמה צריך לדעת לפני כניסה לזכיינות? | גלעד

מה צריך לדעת לפני שנכנסים לזכיינות באוכל?