המומחים עוניםמידע מקדים לפני זכיינות | גיל

שלום רב,

קיבלתי פנייה להקמת סניף של העסק שלי (תחום מזון בריאות) בחו"ל. הפונה מעוניין לקבל את כל הנתונים לגבי העסק (לא רק פיננסיים אלא גם מבנה הייצור, ציודים, נתוני מכירות ועוד) לצורך בניית תכנית עסקית ובדיקת כדאיות. האם וכיצד כדאי למסגר את יחסי ההתקשרות בינינו בשלב זה על מנת למנוע שימוש לרעה בנתונים ו/או בזבוז זמן יקר מצידי?