המומחים עוניםנתינת זכיינות למתחרים 10מטר מולי | נ.

אני זכיינית של מפעל הפיס בתוך החנות שלי. ומפעל הפיס החליטו לעשות תקדים ולפתוח מולי עוד חנות עם זכיין חדש .למרות הנהלים שלהם שחייב 60 מטר בין 1 לשני .

מה עושים במצב כזה