ישראל היום

בית משפט השלום בתל אביב פסק כי רשת "החקלאי", בבעלותו של המגיש וכוכב הריאליטי אלירז שדה, תפצה בכרבע מיליון שקלים זכיינים שהפעילו שלוש חנויות של הרשת.
בפסק הדין נקבע כי רשת "החקלאי", המפעילה חנויות לשיווק פירות וירקות, הפרה התחייבויות כלפי מספר זכיינים של הרשת. עוד נקבע כי הרשת אמנם לא התחייבה לספק לזכיינים סחורה ישירות מהחקלאי, ולכן לא הטעתה אותם בעניין זה – אולם כשלה בהיבט של ההתחייבות לליווי, הדרכה ותפעול מקצועי של הרשת.
הפסיקה מגיעה כשבעה חודשים לאחר שבית המשפט חייב את הרשת לשלם כ-150 אלף שקל לזכיינים אחרים בהליך דומה.
בהסכם בין שדה לזכיינים נכתב כי החברה מסכימה ומתחייבת להעניק לזכיין זכויות שונות, ובכלל זאת לספק לחנות הזכיין את המוצרים, באיכות טובה, במחירים תחרותיים וזאת כפי הנדרש לצורך הפעלה רווחית של החנות. הזכיינים מצידם התחייבו להפעיל את הסניף למשך תקופה בת חמש שנים לפחות, במהלכה ישלמו לרשת דמי זכיינות.
עם זאת, באפריל 2017 הודיעו הזכיינים לחברה על ביטול ההסכמים, בטענה כי הרשת הציגה עצמה כמי שמוכרת לצרכנים תוצרת חקלאית ישירות מהחקלאי, ללא פערי תיווך, אך בפועל – התברר להם כי היא רוכשת את הסחורה בשוק הסיטונאי. הזכיינים טענו כי אינם מוכנים לקחת חלק במה שכינו כ"הונאת הצרכנים".
לצד טענה זו, הועלו טענות נוספות כלפי התנהלותה העסקית של הרשת – הזכיינים טענו שהרשת הציגה מודל כלכלי מבטיח שלפיו הם יזכו לרכוש ממנה את הסחורה במחירי עלות שבהם היא רוכשת את הסחורה מהחקלאים, אולם בפועל המחירים שקבעה לא אפשרו רווח גולמי של 40% ובכך היא הפרה את התחייבותה ביחס למודל הכלכלי.
עוד נטען כי הרשת התחייבה בהסכם הזיכיון למחירים תחרותיים, אולם היא לא טרחה לקיים מערך לבדיקה אם המחירים שהיא קובעת לזכיינים הם מחירים תחרותיים בסביבתם. בנוסף נטען, כאמור, שרשת "החקלאי" לא העמידה לרשות הזכיינים מערך מקצועי תומך ומלווה שיבטיח את הצלחתו של הזכיין, וכי סיפקה לזכיינים סחורה פגומה ולעיתים אף לא ראויה למכירה.
"התנהלות חובבנית ובלתי מקצועית"
השופט עמית יריב קיבל את טענת הזכיינים בנוגע להיעדר הליווי המקצועי מצד "החקלאי", והגדיר את התנהלותו של שדה כ"חובבנית ובלתי מקצועית". עוד ציין כי "הרשת הפכה לנטל על זכייניה במקום שתהיה לנכס בעבורם".
עם זאת, דחה השופט יריב את טענת הזכיינים בנוגע לטיב האספקה של הירקות והפירות, ופסק כי על פי החוזה אין התחייבות מפורשת מצד רשת "החקלאי" לספק סחורה ישירות מהחקלאים, וכי הזכיינים אף הם מודים בכך.
יש לציין שהשופט התייחס לפסק הדין מפברואר 2019 בנוגע לרשת "החקלאי", שבעקבותיו חויבה הרשת בתשלום של 150 אלף שקלים, ואמר כי עמדתו שונה מעמדת השופט הקודם שקבע כי פרשנות תכליתית של ההסכם מצביעה על התחייבות לספק סחורה ישירות מהחקלאים. לשיטתו של השופט יריב, התשתית המשפטית של ההסכם לא מצביעה על התחייבות זו.
לאור פסיקתו של בית המשפט, חויב אלירז שדה בפיצוי הזכיינים בסך של כ-246 אלף שקלים – זאת בנוסף לפיצוי הקודם שנקבע לפני כמה חודשים בגובה 150 אלף שקלים עבור זכיינים נוספים.
מעוניינים בזיכיון לאחת הרשתות המובילות בישראל?התקשרו עכשיו 1700-720-720 או לחצו כאן.