המרכז לקידום זכיינות מציע מגוון רחב של שירותים ליזמים.

העיקריים בהם:

  • ייעוץ לרכישת זיכיון – סיוע בבחירת שיטת הזכיינות ובחינת התאמת הרשת למאפייני היזם. השירות כולל ליווי עסקי מבחירת הזיכיון ועד הקמת העסק.
  • סיוע בגיוס מימון – איתור מימון ממגוון קרנות בתנאים מועדפים של מט"י. התהליך כולל כתיבת תכנית עסקית לגיוס מימון.
  • בניית תכנית עסקית ובחינת כדאיות כלכלית – לפני רכישת עסק קיים או פתיחת עסק חדש רצוי לבחון האם יש הצדקה כלכלית להשקעה הדרושה ולבנות תכנית עסקית רלבנטית.
  • ליווי וייעוץ עסקי – סיוע במגוון תחומים עסקיים: ארגון, שיווק, תזרים מזומנים ואחרים. שירותים אלו בתעריפים מיוחדים הודות לסבסוד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
  • פיתוח עסקי וליווי חברות – ייעול ופיתוח תחומי העסק השונים: פיתוח אסטרטגי, ערוצי שיווק, עזרים ניהוליים והמשאב האנושי.
  • פיתוח עסקי בשיטת הזכיינות – לבעל עסק או לחברות המעוניינות להתרחב ולהתייעל בשיטת הזכיינות. שיטה זו מאפשרת התרחבות מהירה ובטוחה יחסית, יועצי המרכז יסייעו מבניית תכנית אסטרטגית ועד איתור זכיינים המותאמים למאפייני הרשת.