דודי בן דוד, עו"ד

16/02/2015

האם בקרוב יחולו יחסי עובד מעביד בין עובדי סניפים שמופעלים על ידי זכיינים לבין הרשת המזכה? האם בגלל היעדר חקיקה בתחום הזכיינות, היעדר הגדרה ברורה בחוק לגבי מיהו "עובד" ובגלל מערכת היחסים הקיימת בין הרשת לבין הסניפים בזכיינות המנוהלים על פי תכתיביה הנוקשים של הרשת ניתן יהיה להכיל יחסי עובד מעביד בין עובדי הזכיין לבין הרשת עצמה.

המשמעות של הכרה כזו מצד המחוקק או על ידי בית הדין לעבודה תהווה פגיעה כמעט אנושה במודל הזכיינות.

החשש מהכרה כזו נובע גם ובין היתר מכך שבארה"ב הוגשה תביעה על ידי מועצת יחסי העבודה האמריקאית על מקדונלד'ס ועוד רשתות זכיינות מובילות בגין הפרה של חוקי העבודה. הטיעון של מועצת יחסי העבודה בכך שהרשת מהווה מעין שותפה של הזכיין ומשכך יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין הרשת לבין עובדי הזכיין.

הטיעון לכך שיש לראות ברשת "שותפה" נובע מכך שהרשת היא זו שקובעת את נהלי העבודה והדרישות כיצד לנהל את סניפי הזכיינות מגיעות מטעם הרשת ואם הסניף לא ינוהל בהתאם להנחיות הרשת, הרשת יכולה להטיל סנקציה על הזכיין, לכן באותה המידה הרשת היא גם זו שצריכה לשאת בכל האחריות באשר לזכויות העובדים של הרשת בכללותה לרבות עובדי זכיין. לפי הכלל הפשוט – הרשת מחליטה הכל אז היא גם זו שתיקח אחריות על הכל!

כטיעון נגד, הרשתות המזכות בארה"ב שבראשן מקדונלד'ס טענו כי החלטה מסוג כזה מהווה פגיעה דרמטית בשיטת הזכיינות ויכולה אפילו להוות מכה אנושה.

עם זאת ולמרות המצב הבעייתי והיעדר קביעה פוזיטיבית נראה כי יהיה קשה לבית הדין לקבוע כי אכן מתקיימים יחסי עובד מעביד בין הרשת לבין עובדי הזכיין אולם כשאין בארץ חוק זכיינות, ואין הגדרה ברורה בחוק לגבי מי נחשב "עובד" והעובדה כי עד כה לא נקבעה עמדה לכך על ידי בית הדין ובארה"ב מתרקמת מגמה כזו, אז הכל יכול להיות….

הכותב הינו המנכ"ל למרכז לקידום זכיינות