דודי בן דוד, עו"ד

29/06/2012

רוכש זיכיון? מתלבט אם לפתוח את הסניף בחנות רחוב או בקניון, דע שלמרות שרשתות מדווחות על ירידה בפדיונות בקניונים, הם מבחינתם ממשיכים ומעלים בהדרגה את שכר הדירה. בדוק מה יותר מתאים לך, עסק בחנות רחוב או בקניון?

זכיינים רבים רוכשים זיכיון של רשת מוכרת, פותחים את הסניף המיוחל מבלי לתת תשומת לב מספקת לגובה שכר הדירה בקניון. הדבר רלוונטי היום יותר מתמיד, לנוכח שחיקה בפדיונות לצד העלאת דמי השכירות בקניונים מרכזיים. לשם דוגמא, בקניון השלום (עזריאלי תל אביב) ישנה עלייה של 10% בדמי השכירות מ 290 ₪ למ"ר בשנת 2010 ל 320 ₪ למ"ר בשנת 2011.

בקניון רמת אביב ישנה עלייה של 15% מ-460 ₪ ל-540 ₪ למ"ר (נתונים ממחקר של המרכז לקידום זכיינות בישראל – 2011).

על פי הערכות של המרכז לקידום זכיינות בישראל רמות הפדיון הממוצעות למ"ר ילכו וירדו, זאת בין היתר לנוכח פתיחתם של קניונים ומרכזים מסחריים מעבר למה שהשוק זקוק באמת, מחאות חברתיות וכמובן ההאטה במשק. רשתות זכייניות רבות מדווחות על היעדר פרופורציה בין גובה שכר הדירה (אותו לרוב משלמים הזכיינים) לבין המחזור החודשי של הסניף. במקרים מסוימים גובה דמי השכירות מגיע ל20% ואפילו יותר מהפדיון. במקרה כזה העסק לא מרוויח ולעיתם הפסדי. ברוב במקרים הקניונים לא מגלים לכך רגישות ואף מעלים בהדרגה את שכר הדירה.

לנוכח המציאות שנוצרה, רשתות רבות תרות אחרי מיקומים ברחובות ראשיים בהם נגבים שכר דירה נמוך משמעותית מזה שבקניון. למרות שהפדיון החודשי בחנות רחוב בדרך כלל נמוך מזה שבקניון עדיין נשמר יחס טוב בין שכר הדירה למחזור כך שהוא מהווה בין 8- ל 12%. כך הזכיין יכול לייצר רווח תפעולי נאה, זאת כמובן לצד ניהול יעיל של כח האדם ופרמטרים נוספים.