מעסיק המבקש להעסיק עובד זר חייב לקבל היתר מרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (יחידת סמך של משרד הפנים).

לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה אשר מסדירה את העסקת העובד אך ורק אצל המעסיק שעל שמו רשומה האשרה.

היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה והשירותים והמסעדות האתניות. לעניין זה ראה בנוסף את המדריך להעסקת עובדים זרים בפורטל השירותים והמידע הממשלתי.

היתר להעסקת עובדים זרים

מעסיק המבקש להעסיק עובד זר חייב לקבל היתר מרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (יחידת סמך של משרד הפנים).  לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה אשר מסדירה את העסקת העובד אך ורק אצל המעסיק שעל שמו רשומה האשרה.  היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה והשירותים והמסעדות האתניות. לעניין זה ראה בנוסף את המדריך להעסקת עובדים זרים בפורטל השירותים והמידע הממשלתי.