המרכז לקידום זכיינות


מרכז לקידום זכיינות (Israel Franchise Promotion Center) הוא המוסד היחיד בישראל, הפועל ברמה הלאומית על מנת לקדם את ענף הזכיינות, לסייע לזכיינים פוטנציאליים, לזכיינים בפועל ולרשתות מזכות. הרקע העיקרי לפעילות המרכז הוא השאיפה לפתח ולהצעיד קדימה את שיטת הזכיינות גם במדינת ישראל, בהתאם למגמה הרווחת בשנים האחרונות ברוב מדינות העולם המערבי, ולסייע תוך כך ליצירת אלפי מקומות עבודה חדשים במשק.


המרכז מספק קשת רחבה של שירותים וביניהם הפצת הזדמנויות עסקיות עדכניות, סיוע בבדיקה כלכלית ובניהול משא ומתן, עזרה לזכיינים בגיוס מימון לעסקים ועוד. המרכז לקידום זכיינות הוקם בשנת 2001 על ידי הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ומט"י – מרכז טיפוח יזמות וכיום הינו גוף פרטי אשר שם לו למטרה להוביל ולקדם את תחום הזכיינות בישראל.


 


תחומי פעילות:  • עידוד מעבר לעבודה בשיטת הזכיינות – הגברת השימוש בשיטת הזכיינות הן כאמצעי להתרחבות יעילה ומהירה של עסקים קיימים והן כאמצעי בטוח, יחסית למעוניינים לפתח עסק עצמאי תוך הסתמכות על מותג מוכר וניסיון עסקי מוכח של רשת קיימת.


 • קידום פיתוח תשתיות לשיטת הזכיינות – כולל פיתוח מקורות מימון מיוחדים לעסקי זכיינות, ורגולציה מוסדרת של כללי הפעילות בענף.


 • מתן ייעוץ ליזמים – סיוע ליזמים עסקיים המעוניינים להשתלב כזכיינים במערכת זכיינית. ברשות המרכז נתונים מפורטים על רשתות זכיינות הפועלות בישראל ועל תנאי ההצטרפות אליהן. המרכז מסייע הן בבחירת רשת המזכה המתאימה ליזם וצרכיו והן במשא המתן עבור קניית זיכיון.


 • מתן ייעוץ לעסקים המעוניינים לפעול כמזכים (בעלי רשת זכיינות) – באמצעות יועצים מומחים בתחום הזכיינות מספק המרכז ייעוץ מותאם לבחינת שיטת העבודה הרצויה. השירות כולל:


  • בחינת ההתאמה של בעלי העסק לפעול בשיטת הזכיינות.

  • בחינת ייחודו של המותג וסיכויי ההצלחה

  • התאמת דפוס הזכיינות העדיף

  • פיתוח ובניית מערכת מפורטת לתפעול הרשת הזכיינית, כולל עריכת הסכם זיכיון, כתיבת ספר נהלים ומערך הדרכה.  

  • איתור יזמים פוטנציאלים המעוניינים ומתאימים לשמש כזכיינים כתוצאה מהכללת העסק במאגר המידע של רשתות זכיינות.

 • מתן ייעוץ לרשתות זכיינות קיימות – רשת המעוניינת להישאר רלבנטית בסביבה המשתנה והדינמית צריכה כל הזמן להשתנות ולהשתפר תוך שימור חוזקות הרשת. כחלק משירותי המרכז, נפעל למען שיפור ושדרוג מערך התפעול, תוכניות פיתוח והמרצת זכיינים קיימים, סדנאות והדרכות ואיתור יזמים פוטנציאליים המעוניינים ומתאימים לשמש כזכיינים.

 • פיתוח והעברת פעילויות הדרכה – הפעלת סדרה מגוונת של פעילויות הדרכה המיועדות להקנות ידע עסקי מקצועי למזכים, לזכיינים ולציבור הרחב באמצעות קורסים, סדנאות וימי עיון המתמקדים בנושאי הזכיינות

 


 


               


 


                 המרכז לקידום זכיינות בישראל