המשביר החדש לצרכן רוכשת את ניו-פארם

המשביר החדש לצרכן רוכשת את ניו-פארם

חברת ישאל , מקבוצת קמן אחזקות , מוכרת את השליטה (68%) בניו-פארם למשביר החדש לצרכן. על פי ההסכם, תמכור ישאל את השליטה בניו-פארם בשני שלבים. בשלב הראשון, תשקיע המשביר לצרכן סכום של 55 מיליון שקל תמורת 33% ממניות אוריין, שהיא החברה באמצעותה מחזיקים ישאל ושותפה, עידו ברגמן, במניות ניו-פארם. השקעה זו משקפת שווי חברה של כ-165 מיליון שקל לניו-פארם.בשלב השני של העסקה, תמזג המשביר לצרכן את פעילות הקוסמטיקה שלה, המתפרסת על פני 26 סניפי הרשת, יחד עם פעילות הקוסמטיקה של ניו-פארם. בתמורה להעברת עסקי הקוסמטיקה של המשביר אל ניו-פארם, יוקצו למשביר לצרכן מניות נוספות באוריין ויביאו אותה לאחזקה של 68.33% ממניותיה, ואילו ישאל וברגמן יחזיקו ביתרת מניותיה. יצויין, כי בפברואר השנה נכנס עידו ברגמן כשותף בשיעור של 10% בחברת אוריין תמורת כ-15.1 מיליון שקל, מה שביטא שווי חברה של כ-151 מיליון שקל לניו-פארם.המיזוג בין עסקי הקוסמטיקה של המשביר לבין רשת ניו-פארם יבוא לידי ביטוי בכך שבתוך 26 סניפי הכלבו של המשביר יוקמו סניפי ניו-פארם חדשים, שיתוספו ל-51 סניפי הרשת הקיימים של החברה. המחזור המאוחד של שתי החברות עשוי לנוע סביב מיליארד שקל. בעקבות העסקה, עשויה ניו-פארם ליהנות מהמיקומים האסטרטגיים של סניפי המשביר לצרכן ברחבי הארץ ובמקביל לשפר את מגוון השרות שלה בזכות ההרחבה המשמעותית הצפויה לרשת וכן להגדיל את היצע המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה. יצויין, כי העסקה עדיין כפופה לבדיקות נאותות ולאישורים רגולטוריים שונים.בין הצדדים סוכם עוד, כי הם יפעלו יחדיו להנפקתה של רשת ניו-פארם בבורסה. במידה והנפקה זו לא תתבצע בתום תקופה של 3 שנים, המשביר תרכוש מידי אוריין את יתרת מניות ניו-פארם על בסיס הערכות שווי שיוסכמו על הצדדים