הרצליה – בית קפה 120 מ"ר באזור פיתוח להשכרה*
*
*
*
*
*
*אישור למשלוח