גישור לעסקים

מהו גישור?

תהליך וולונטרי אשר שני הצדדים בוחרים להיכנס אליו מתוך רצון משותף וכוונה לפתור סכסוכים ואי-הבנות, ללא חשש שאמירות הצדדים במהלך ההתדיינות תשמשנה כנגדם בבית המשפט. הליך הגישור יכול להתבצע עם עורכי הדין של הצדדים או בלעדיהם, כשבכל מקרה לא תתקבל כל החלטה ללא הסכמה הדדית. גישור מוצלח יסתיים בהסכם שיערכו הצדדים בעזרת המגשר, הסכם אשר יכול לקבל תוקף של פסק דין ואישור של בית המשפט.

מהו גישור בין זכיינים ורשתות?

תהליך שנועד לפתור מחלוקות עסקיות שהתגלעו בין רשת לבין זכיין שלה. למשל, במקרים בהם הזכיין או הרשת טוענים להפרות של חוזה הזיכיון שביניהן, במקרים בהם קיימת אי-הסכמה על פרשנות של סעיפים בחוזה הזיכיון, או במקרים שחוזה הזיכיון לא נתן עליהם מענה.

למי מתאים ההליך?

ההליך מתאים במיוחד למי שמבקש לפתור את הסכסוך או את אי-ההבנות מחוץ לבתי משפט, באופן אפקטיבי ומהיר שיחסוך זמן, כסף ועצבים. הליך אפקטיבי נועד למנוע הידרדרות ביחסים, עצירה או פגיעה ממושכת בפעילות הזכיין או במוניטין הרשת.

מתי פונים לגישור?

מומלץ לפנות להליך גישור בשלבים הראשונים של הסכסוך או אי ההבנות בין הצדדים, אולם למרות זאת פנייה לגישור יכולה להתבצע בכל שלב בסכסוך שבין הרשת והזכיין. אפילו בעיצומו של הליך בבית המשפט, אפשר לבקש להקפיא את ההליך לטובת ניסיון גישור. אם ניסיון הגישור לא יצלח, הצדדים יכולים להמשיך ולהתדיין בבית המשפט, מבלי לחשוש שהדברים שנאמרו בגישור ישמשו נגדם בערכאה המשפטית.

היתרונות

פתרון סכסוכים מחוץ לבתי המשפט לא רק חוסך זמן וכסף אלא נותן לצדדים שליטה מירבית בהוצאות ובתוצאות ההליך. ההליך המשפטי טומן בחובו סיכון מבחינת התוצאה, בעקבותיה אחד הצדדים עלול להפסיד נגד ציפיותיו ובנוסף להוצאותיו לשלם הוצאות לצד השני, או אפילו לנצח אך מבלי שיפסקו לו הוצאות. שכר המגשר הינו שעתי או עבור ההליך כולו ואינו נגזר מהסכום הנדון בסכסוך. עצם ההגעה לגישור מאותתת על נכונות הצדדים להגיע לפתרון מוסכם, ולכן סכסוכים רבים נפתרים בפגישות ספורות. מערכת בתי המשפט עצמה מפנה לעיתים קרובות את המתדיינים בסכסוך עסקי להליך של גישור מחוץ לכתליו, על מנת לחסוך בזמן ובכסף של המתדיינים ושל מערכת המשפט העמוסה ממילא. גישור עסקי מאפשר להגיע להסכם שיהיה לשביעות רצונם של שני הצדדים, תוך שמירה על מערכת יחסים ארוכת טווח.

למה דווקא אצלנו?

הידע מקצועי המעמיק ורב השנים שנצבר במרכז לקידום זכיינות, אם דרך העיסוק היומיומי בניסוח חוזי זיכיון או בבניית מודלים עסקיים ואם במו"מ עם זכיינים ורשתות מזכות, מעניק לנו את המומחיות הרלוונטית ביותר הנחוצה לראייה בהירה וחדה של נושאי הסכסוך. הידע והניסיון המקצועי בתחום הזכיינות מקנה לנו את היכולת להיכנס לעובי הקורה במהירות, וכן להציע מגוון רחב של פתרונות מעשיים שהצלחתם כבר הוכחה בשטח. במרכז לקידום זכיינות כלכלנים, משפטנים ואנשי מקצוע אחרים שיכולים להצטרף או לתמוך בהליך הגישור בהתאם לצורכי הצדדים.