שלב מהותי ביותר בהליך רכישת זיכיון הוא המשא ומתן של הזכיין הפוטנטיציאלי עם הרשת המזכה.

יועצי המרכז לקידום זכיינות בעלי ניסיון רב בהתנהלות זכיינים מול רשתות.

אם אתה לקראת שלב של משא ומתן עם רשת זכיינית לגבי תנאים מסחריים, הסכם זיכיון, מיקומים, מימון ועוד. פנה אלינו ונוכל לסייע לך.