זיכיון פעיל ורווחי של רשת מובילה*
*
*
*
*
*
*אישור למשלוח