כמה באמת מרוויחות הרשתות מהזכיינים והאם יש לכך תמורה?

דמי זיכיון ראשונים,תמלוגים חודשיים,עמלות ספקים,קרן פרסום והדרכות.

המודל העסקי של רשתות מזכות,מקורות הרווח שלהן וכיצד הן מייצרות ערך עבור הזכיינים.מיכאל בנין,מנכ"ל משותף המרכז לקידום זכיינות.