רשתות רבות מתאימות עצמן לקהל היעד באמצעות שינוי תפריט, התאמת מוצרים, שימוש בפרזנטור מסוים ולעיתים שינוי הלוגו… כיצד לייצר איזון מושלם בין ערכי המותג לסביבה עסקית של סניף שנפתח במגזר הערבי. ההרצאה ניתנה במסגרת כנס זכיינות למגזר הערבי.

מרצה : אהובה תורג'מן מנכ"ל