הציפיות של זכיינים פוטנציאליים המביאות אותם לרכישת זיכיון והמציאות לאחר החתימה על החוזה. הרצאה של מר מיכאל בנין, מנכ"ל המרכז לקידום זכיינות בישראל בכנס "זכיינות 2013".