המרכז לקידום זכיינות בישראל בשיתוף מט"י נצרת והישובים הערבים בגליל ערכו "כנס זכיינות למגזר ערבי 2014".

הכנס התקיים ב-21 בינואר 2014 במלון גולדן קראון נצרת. מטרת הכנס — הרחבת הפעילות העסקית והחדרת מותגים הפועלים ברמה הלאומית אל תוך יישובי המגזר הערבי.