האם הרשתות ה- LOW COST יכולות לעבוד ולהרוויח בשיטת הזכיינות. יותר ויותר רשתות עובדות בשיטה של "מחירים שוברי שוק". הנושאים שנדונו בפאנל הינם: האם מדובר באקט שיווקי או שאנחנו לקראת מהפכה צרפתית? האם עסק בזיכיון יכול להפיק רווח באסטרטגיית מחיר?