הפאנל דן בסוגיה של מידת הכדאיות בין הקמת עסק באופן עצמאי אל מול האופציה לרכוש זיכיון של מותג מוכר.

משתתפים:
מיכאל בנין, מנכ"ל המרכז לקידום זכיינות.
מוחמד עומרי, זכיין רשת שילב.
עבד גנים, זכיין רשת קפה גרג.
שאדי חילו, זכיין פרנג'ליקו סושי.
מוחמד קאסום, מנכ"ל מט"י נצרת.