לשם מימוש ההזדמנות העסקית והשלמת העסקה בהצלחה, מומלץ להיערך מראש באופן הבא:

התייעצות עם גורמים מקצועיים

  • ייעוץ עם גורם מקצועי לפני העמדת העסק למכירה על מנת לזהות את ההזדמנויות העסקיות הקיימות בשוק, לאתר את חוזקות העסק ולקבוע את אופן הצגתם לרוכשים פוטנציאלים.
  • רואה חשבון יעזור בבניית דוחות פיננסיים שיציגו באופן אובייקטיבי את מצבו הפיננסי של העסק, ועל מחיר העסקה אותו כדאי לדרוש.
  • התייעצות עם עורך דין תסייע בהבנת ההיבטים המשפטיים של התהליך ותכין אותך להליך המשא ומתן: הכרת ההסכמים המרכזיים בעסקה וזיהוי מוקשים אפשריים בבדיקת הנאותות.

נטרול איומים משפטיים

הצפת המחלוקות והבעיות המשפטיות וטיפול בהן מבעוד מועד תקטין את ההסתברות לזיהוי נקודות משבר העלולות לגרום לרוכש לבטל את העסקה.

רישום קניין רוחני

בחברות בעלות קניין רוחני, יש להשלים את הרישום של הקניין הרוחני עפ"י הדרישות הסטטוטוריות.

ארגון וריכוז מידע

מומלץ לרכז מבעוד מועד את מערך ההסכמים וההתקשרויות בחברה, מידע פיננסי, משפטי, שיווקי ודוחות ניהוליים על מנת לאפשר בדיקת נאותות נוחה ויעילה לרוכשים הפוטנציאליים.

הגדרת הקונה האופטימאלי

רצוי להגדיר מראש אילו משקיעים הם המתאימים ביותר עבורך (כגון משקיעים בשוק המקומי, משקיעים בינלאומיים, משקיעים המחפשים עסק לטווח ארוך) ולהתאים אליהם הן את אופן הצגת העסק והן את ערוץ הפרסום המשמש לחשיפת העסק לרוכשים הפוטנציאלים.

שקיפות וגילוי נאות

בכדי לשמור על אמינות בינך לבין הקונה הפוטנציאלי דייק ככל האפשר בכל הפרטים ובנתוני השוק ולהימנע מהסתרת מידע.

טיפים מקצועיים למכירת העסק

לשם מימוש ההזדמנות העסקית והשלמת העסקה בצלחה, מומלץ להיערך מראש באופן הבא:


 


התייעצות עם גורמים מקצועיים


• ייעוץ עם גורם מקצועי לפני העמדת העסק למכירה על מנת לזהות את ההזדמנויות העסקיות הקיימות בשוק, לאתר את חוזקות העסק ולקבוע את אופן הצגתם לרוכשים פוטנציאלים.


• רואה חשבון יעזור בבניית דוחות פיננסיים שיציגו באופן אובייקטיבי את מצבו הפיננסי של העסק, ועל מחיר העסקה אותו כדאי לדרוש.


  התייעצות עם עורך דין תסייע בהבנת ההיבטים המשפטיים של התהליך ותכין אותך להליך המשא ומתן: הכרת ההסכמים המרכזיים בעסקה וזיהוי מוקשים אפשריים בבדיקת הנאותות.


          


נטרול איומים משפטיים


הצפת המחלוקות והבעיות המשפטיות וטיפול בהן מבעוד מועד תקטין את ההסתברות לזיהוי נקודות משבר העלולות לגרום לרוכש  לבטל את העסקה.


          


רישום קניין רוחני


בחברות בעלות קניין רוחני, יש להשלים את הרישום של הקניין הרוחני עפ"י  הדרישות הסטטוטוריות.


          


ארגון וריכוז מידע


מומלץ לרכז מבעוד מועד את מערך ההסכמים וההתקשרויות בחברה, מידע פיננסי, משפטי, שיווקי ודוחות ניהוליים על מנת לאפשר בדיקת נאותות נוחה ויעילה לרוכשים הפוטנציאליים.


 


הגדרת הקונה האופטימאלי


רצוי להגדיר מראש אילו משקיעים הם המתאימים ביותר עבורך (כגון משקיעים בשוק המקומי, משקיעים בינלאומיים, משקיעים המחפשים עסק לטווח ארוך) ולהתאים אליהם הן את אופן הצגת העסק והן את ערוץ הפרסום המשמש לחשיפת העסק לרוכשים הפוטנציאלים.


 


שקיפות וגילוי נאות


בכדי לשמור על אמינות בינך לבין הקונה הפוטנציאלי דייק ככל האפשר בכל הפרטים ובנתוני השוק ולהימנע מהסתרת מידע.