יתרונות למזכההרחבה מהירה של פריסת הרשת.
 
השקעה עצמית קטנה, יחסית, של משאבים פיננסיים וניהוליים, וסיכון נמוך, יחסית, בהרחבת הרשת.
 
מכירת זכיינויות מותירה בידי החברה המזכה משאבים נוספים לפיתוח והרחבת העסק ולהשקעות אחרות. דמי הזיכיון והתמלוגים השוטפים, אותם גובה החברה המזכה, מספקים את המשאבים הנחוצים לפיתוח הרשת.
 
במקרים רבים, הביצועים העסקיים של יחידות הזכיינות טובים יותר מאשר בסניפים שהם בבעלות החברה המזכה, וזה מפני שסניפי הרשת הזכיינית מנוהלים על ידי אנשים (זכיינים) בעלי מניעים חזקים להצליח ולהרוויח. קשה להגיע למוטיבציה כזו אצל מנהלים שכירים.
 
תרומה מואצת למוניטין החברה בשוק.
 
צמצום הוצאות הניהול והתפעול על ידי רכש והפצה מרוכזים בכמויות גדולות.
 
יתרון לגודל בשיווק ובקידום המכירות.
 
תקשורת דו סטרית יעילה ומהירה בין החברה המזכה והזכיינים מאפשרת העברת מידע וביצוע שינויים ושיפורים באופן שוטף.