לאיצטדיון חדש במרכז הארץ, שטחים מסחריים להשכרה 80-230 מ"ר


*
*
*
*
*
*
*אישור למשלוח