לול תרנגולים מאולפים

אין לכם גרוש ואתם זקוקים נואשות לכסף? קיצצו לכם בשכר או חס וחלילה פיטרו אתכם? קודם כל שבו והכינו רשימה של כל האמצעים הכספיים העומדים לרשותכם. גם אם חשבתם שאין לכם גרוש, יתברר לכם שיש לכם כסף – רק שהוא כנראה סגור בתוכניות שונות.


משיכת הכסף מאפיקי חיסכון שעדיין אינם נזילים כרוכה בקנסות שבירה או תשלום מס, אבל על כל אפיק חיסכון ששוברים מוטל קנס אחר. לכן חשוב לערוך רשימה מדוקדקת, כדי להיפגע כמה שפחות, צעד שמשמעותו שתשלמו קנסות פחות גבוהים ותישארו עם יותר כסף ביד. כאשר יש שני בני זוג במשק הבית, כדאי לערוך רשימה של האפשרויות העומדות לרשות שניהם. לפני שבירת חסכונות כדאי לבדוק אפשרות להלוואות או הלוואות גישור. מאחר שמדובר במצב שבו אין יכולת החזר, כדאי לחפש גופים שנותנים הלוואות שבהן ההחזר מתחיל כעבור כמה שנים, בתקווה שהמצב ישתפר.


אם אין ברירה ויש צורך בצעדים שחותכים בבשר החי, הכלל הוא כזה – קודם כל החסכונות הנזילים, כלומר בניירות ערך או קרנות נאמנות. ולאחר מכן – מהקל אל הכבד – פיקדון שיקלי, תוכנית חיסכון, קרן השתלמות, קופת גמל וקרן פנסיה.