25/12/2013

במקרים רבים מתקיימת מציאות לפיה רשת וזכיין לעתיד מחליטים לחתום על מסמך עקרונות כשלב מקדמי לפני שהם חותמים על הסכם זיכיון. הדבר מכונה "זיכרון דברים" לקראת הסכם זיכיון או מסמך עקרונות בזכיינות ושכיח כאשר הזכיין והרשת נמצאים בשלבים מתקדמים במשא ומתן אבל עדיין לא הבשילו כל התנאים לחתימה על הסכם זכיינות סופי או שנחוצים דברים נוספים עד לניסוח סופי של הסכם זכיינות.

עד כמה מסמך כזה נחוץ? מה הוא צריך לכלול ומה המעמד המשפטי שלו?

זיכרון דברים לקראת רכישת זיכיון, ברוב המקרים, הינו הסכם מחייב לכל דבר. המשמעות של כך היא שלמרות שיש בזיכרון הדברים חוסרים ועדיין לא קיים הסכם זיכיון חתום בין הצדדים, עדיין בחתימה על המסמך עשו לעצמם הצדדים הסכם מחייב לכל דבר והם מחויבים מבחינה משפטית לפעול על פיו. לפיכך, יש לתת תשומת לב מיוחדת לפני חתימה על מסמך שכזה ואף מומלץ להימנע ממנו כפי שיפורט בהמשך. במקרים מסוימים יש הכרח לקיומו של מסמך עקרונות בטרם החתימה על הסכם זכיינות ועל כן המסמך צריך לכלול מספר דברים מהותיים כגון זהות הצדדים, שם המותג, מיקום או אזור הסניף, הצהרות הרשת מוכרת הזיכיון, ההצהרות של הזכיין, גובה דמי הזיכיון ואופן התשלום שלו, גובה התשלומים החודשיים (התמלוגים) שהזכיין ישלם לרשת, טריטוריית הזיכיון, תקופת הזיכיון ואופציה להארכה, זכות סירוב ראשונה לזיכיון נוסף ודברים אשר נחשבים מהותיים בעיני הצדדים. במקרה של רכישת זיכיון פעיל יש להתייחס למחיר עבור הזיכיון הפעיל וכן תנאי לכך שבעל הנכס מאשר את זהות השוכר החדש (הזכיין אשר נכנס בנעלי הזכיין מוכר הזיכיון).

ברוב המקרים מסמך עקרונות או זיכרון דברים לזיכיון אינו דבר הכרחי בין הרשת והזכיין, וטוב יעשו הצדדים אם ימנעו ממהלך כזה שכן מערכת בתי המשפט הכירה במסמך מעין זה כהסכם מחייב לכל דבר ואיתו הגיעו שורה של מחלוקות בין הצדדים אשר המסמך (בדרך כלל בין עמוד אחד לשני עמודים) אינו נותן להן פיתרון. חשוב לציין כי כיום בתי המשפט מתייחסים לזיכרון הדברים כמסמך משפטי מחייב גם אם אינו כולל את כל הפרטים הנחוצים לעסקה וגם אם אינו נוסח על ידי משפטן שכן הדבר נובע מכך שבית המשפט נותן חשיבות רבה לכוונת הצדדים שלפני החתימה ומשלים את הפרטים החסרים במקרה של מחלוקת לפי התרשמותו מכוונות הצדדים.

במידה ובכל זאת מחליטים הצדדים לחתום על זיכרון דברים/מסמך עקרונות ולא מוכנים להמתין להסכם זיכיון אשר יכיל את כל פרטי העסקה הנחוצים יש לדאוג לכך שהמסמך יכיל את כל הפרטים כך שהמסמך יגדיר את העסקה, מהותה, מחירה, מועדי תשלום, טריטוריית זיכיון וכמובן יתנה את האמור במסמך בכך שהסכם זיכיון מחייב ייחתם רק לאחר ביצוע מעמיק של כל הבדיקות המשפטיות והאחרות הנדרשות אשר ייהיו משביעות רצון.

חשוב להדגיש כי הנושא מורכב ואינו פשוט ומומלץ מאוד שלא להקל בו ראש. תכנון נכון וקפדני של מהלך רכישת זיכיון יכול להקטין את הסיכון, להגביר את הסיכוי ולחסוך כסף גדול בעתיד ועוגמת נפש רבה שניתן למנוע אותה על ידי ליווי של יועץ עסקי מומחה בזכיינות וכן עורך דין בקיא בתחום של המשפט המסחרי.

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי/עסקי או תחליף ליעוץ משפטי עסקי בזכיינות. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.