חתימה על הסכם זכיינות מהווה למעשה את הסכמתו המשפטית המפורשת של כל אחד מהצדדים המעורבים בהסכם לגבי כל אחד מהסעיפים המופיעים בחוזה. לפיכך, עוד בטרם חתימתכם על חוזה זיכיון, אנו ממליצים לכם להתעמק בסעיפי החוזה ולבחון בתשומת לב יתרה את כל סעיפיו.

מספר מילים על חוזה זכיינות

הסכם זכיינות הוא למעשה מסמך משפטי שמטרתו להסדיר בין הצדדים החתומים עליו את כל ההיבטים הנלווים למסגרת הזכיינות ביניהם ואופן התנהלותם אחד כלפי השני לאורך כל תקופת הזכיינות המעוגנת אף היא בהסכם. ברוב המקרים, הסכם הזכיינות נערך על ידי עורך דין מטעם הגוף המזכה, כאשר לרשות הזכיין עומדת האפשרות לבחון את סעיפי ההסכם באמצעות עו"ד המלווה אותו.

מה חשוב לבדוק בהסכם?

כאשר ניגשים לחתום על חוזה זכיינות, חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני מסחר ובתחום הזכיינות בפרט, כאשר בין יתר הנושאים אותם חשוב לבדוק בכל הסכם זכיינות נכללים הנושאים הבאים:
• סעיף בחוזה המתייחס לתקופת החוזה, אופן חידושו ו/או סיומו בתנאים מסוימים לפי תום מועד תקופת החזה
• סעיף המתייחס לכל התחייבויותיו של הגוף המזכה, לרבות, שירותי הדרכה וליווי אישי לאורך תקופת הזכיינות
• סעיף המתייחס לאחוז התשלום מהפדיון אותו נדרש הזכיין להעביר לגוף המזכה
• סעיף המתייחס לגבי זהותו של השכור הראשי בנכס ונושאים נוספים הקשורים למכלול ההיבטים הנלווים לתקופת הזכיינות.

חשוב לזכור: הסכם הזכיינות הינו מסמך משפטי אשר נערך על ידי הגוף המזכה, ולכן, באופן טבעי וברוב המקרים, סעיפי החוזה נועדו להגן בראש ובראשונה על האינטרסים הכלכליים של הגוף המזכה. לפיכך, קיימת חשיבות רבה להיוועצות עם אנשי מקצוע בתחום הזכיינות, כאשר מטרת ההיוועצות המוקדמת היא לבחון את מכלול ההיבטים המשפטיים המופיעים בחוזה ולשמור על האינטרסים של הזכיין. עיון מעמיק בכל אחד מסעיפי החוזה באמצעות אנשי מקצוע, יאפשר גם לכם "לראות את התמונה הרחבה" ולדרוש אי-אילו תיקונים בסעיפי החוזה במידת הצורך.