מטרות היריד


לקבץ באותו מקום את כל השחקנים. היריד מאפשר מפגש מקצועי של כל הגופים במגזר. הזכיינים והמזכים, המקומיים והזרים, ספקי השירותים הנלווים ובעלי המרכזים המסחריים. נוכחים גם מוסדות המימון וקרנות בנקים, גופים ממשלתיים, יועצים, עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים מומחים בתחום הזכיינות.


מפגש עם המקצוענים האמיתיים של עולם הזכיינות. אלה אשר הצעותיהם המסחריות של טובין או שירות מבוססות ומוצגות היטב, אשר הצלחתם הוכחה, הנהנים ממוניטין מכובד ומסוגלים להתמודד בהצלחה מול התחרות בארץ ובחו"ל.


בניית רשת קשרי עבודה. יריד מקצועי מאפשר בניית מארג איכותי של קשרי עבודה. כל צד חולק את אותו מידע הנמצא אצל רעהו, יכול להשוות אותו לנתונים שהוא אסף ביריד, להתייעץ עם המומחים במקום ולקבל החלטה מושכלת.


הפריה הדדית של ניסיון עסקי. יריד מקצועי מאפשר הצצה ונגישות לידע ולניסיון  של עסקים אחרים בתחום הזכיינות, מהארץ ומחו"ל, תוך הפריה הדדית.


עדכון והעשרת הידע המקצועי. הקניית ידע וניסיון מקצועי באמצעות הרצאות וסדנאות אשר מועברות על ידי מומחים או מזכים בעלי ניסיון והצלחה מוכחים.הפיכת ענף הזכיינות לגורם מרכזי בכלכלה. יריד מקצועי מקדם את התמקצעות ענף הזכיינות, מסייע למרכז הזכיינות ולמועצה הציבורית לזכיינות ביצירת מוסכמות וסטנדרטים של אתיקה מקצועית, שיהיו מוכרים ומקובלים על ידי כלל הענף. מיסוד הענף חיוני לצמיחתו ולביסוס מעמדו המרכזי בכלכלה.