ההחלטה להפוך מעצמאי, שאינו תלוי באיש פרט לעצמו, לגוף שמעסיק עובדים, התלויים בפרנסתם בו, אינה החלטה פשוטה. ניהול עובדים הינו תהליך קשה, אך גם מחייב לכל עסק המעוניין לגדול ולצמוח.

באזור זה ננסה לסייע ולענות לשאלות: אילו זכויות יש לעובדים אצלך בעסק ואילו חובות יש לך כמעסיק כלפיהם​? האם מותר להעסיק עובדים זרים? כיצד מדווחים לרשויות המס ולביטוח לאומי על העסקת עובדים?