יציאה מבעלות על ​עסק איננה אירוע פשוט. מעבר להיבטים הרגשיים של ניתוק מפרוייקט החיים שלכם, קיימים היבטים ​​פרקטיים, שהם הכרחיים להמשך התהליך בצורה יעילה.

באזור זה יפורטו הצעדים הנדרשים לצורך יציאה מבעלות על עסק, לפי תרחישים שונים כגון: מכירה, פשיטת רגל ועוד. כמו כן, ננסה לסייע לכם להבין מה המשמעויות המשפטיות והכלכליות בכל חלופה ומה נדרש לבצע.​​

 

העברת בעלות על עסק

העברת בעלות על עסק רלוונטית אך ורק לצורת התאגדות של חברה ובעלי מניות באמצעות רכישת נכסים, רכישת מניות (העברת...

קרא עוד

מדריך למכירת עסק

פעולות נדרשות מול הרשויות דיווח לרשם השותפויות (במידה והעסק הינו שותפות) השותפות חייבת להודיע על שינוי בפרטי שותפות שיש...

קרא עוד

מדריך לסגירת חברה

כללי בנוסף לפעולות מול הרשויות קרי הודעה לרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה​ (ובמידה ולחברה יש תיק ניכויים להודיע על...

קרא עוד

מדריך לסגירת שותפות

פירוק שותפות בנוסף לפעולות מול הרשויות קרי הודעה לרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ניתן לפרק שותפות בשני...

קרא עוד