העברת בעלות על עסק רלוונטית אך ורק לצורת התאגדות של חברה ובעלי מניות באמצעות רכישת נכסים, רכישת מניות (העברת בעלות במניות או הקצאת מניות), מיזוג. לא ניתן להעביר בעלות על עסק כאשר מדובר בעוסק פטור או בעוסק מורשה. במידה ועוסק מורשה או עוסק פטור רוצים להעביר בעלות, ניתן למכור את העסק, המלאי, המוניטין, מאגר הלקוחות וכיו"ב ולסגור את התיק ברשויות, כמפורט בהרחבה בפרק סגירת עסק.