מי נדרש לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי?

עובד עצמאי (עסק בבעלות אישית או שותפות) אשר מוגדר בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי כאחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע. ​​

מועד פתיחת התיק

​מיד עם פתיחת העסק או התחלת הפעילות.

מקום פתיחת התיק

בסניף הקרוב למקום מגוריו של העובד העצמאי.

אופן פתיחת התיק

הגשת טופס דין וחשבון רב שנתי.

תיק ניכויים

המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע אודות פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח תיק למעסיק החדש אוטומטית גם בביטוח הלאומי. לאחר פתיחת התיקים ישלח המוסד לביטוח לאומי למעסיק בדואר: הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים ושיעור דמי הביטוח; שאלון להשלמת פרטים; טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102). פנקסי תשלומים באמצעותם יש לשלם את הניכויים מש​כר העובדים.

מידע נוסף

המדריך לעצמאי במוסד לביטוח לאומי​.