עסק בבעלות אישית. זכויות העסק וחובותיו הם של בעליו ועל אחריותו, לרבות רווחים והפסדים של העסק.

עוסק פטור הינו עוסק הפטור מתשלומי והחזרי מע"מ. נכון לשנת 2013, עסק שמחזור עסקאותיו השנתי לא עולה על 76,993₪ יכול להירשם כעוסק פטור. בשנת 2014 תקרת המחזור לעוסק פטור צפויה לגדול לסך של 100,000 ש"ח.

בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים מסוימים (לרבות רופאים, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, עורכי דין, נותני שירותים חשבונאיים, אדריכלים, טכנאים, מתווכים, סוחרי מקרקעין, סוחרי רכב בעלי בתי ספר לנהיגה ועוד), אינם רשאים להירשם כעוסק פטור לפי החוק, אלא רק כעוסק מורשה, וזאת ללא קשר למחזור העסקאות השנתי שלהם.

ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה הוא לעניין מע"מ בלבד (עוסק מורשה פטור מתשלום מע"מ ומהחזרי מע"מ) ואין כל הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי.