יצירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על פי חוק על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה.

ריכזנו עבורכם את מרבית הפעולות אשר נדרש בעל עסק לבצע מול הרשויות:

​רישום חברה בע"מ ברשם החברות
רישום שותפות ברשם השותפויות
פתיחת תיק במע"מ
פתיחת תיק במס הכנסה
פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי
פתיחת חשבון בנק עסקי