מומלץ לפתוח חשבון בנק עסקי, הואיל וחשוב להפריד בין פעילות אישית לפעילות עסקית, גם מבחינת מיסוי וגם מבחינה מקצועית.

במקרה של פתיחת חשבון בנק עסקי לחברה, יש להציג בעת פתיחת החשבון העתקים של תקנון החברה ותעודת הרישום שלה, מאושרים על ידי רואה חשבון או עורך דין.

כמו כן יידרש אישור של רואה חשבון או עורך דין לגבי זכויות החתימה בחברה.