מי נדרש לפתוח תיק במס הכנסה?

אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק (קרי, התחלה בעיסוק המניבה הכנסות פירותיות) או במשלח יד. ​​

מועד פתיחת התיק: מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע"מ (משרדי מס הכנסה הם, לרוב, אותם משרדים של מע"מ).

מקום פתיחת התיק

​אגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

אופן פתיחת התיק

הודעה בכתב לפקיד השומה באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.

תיק ניכויים

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור (כגון תשלום שכ"ד) ייפתח במקביל תיק ניכויים (התיק נפתח באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי/תאגיד). רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על-ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

מידע כללי

למדריך מס הכנסה לפתיחת עסק לחץ כאן.​