הגדרת הזכיינות

עבור חברות רבות הזכיינות היא שיטה להרחבת העסק. עבור יזמים פרטיים, הזכיינות היא אחת השיטות לפתוח עסק. הזכיינות היא השיטה המהירה ביותר להקנות ליזמים את הסטנדרטים הגבוהים הנחוצים לשם ניהול עסק מצליח. ניתן לתאר את הזכיינות כשילוב של עסקים קטנים עם עסק גדול. שילוב זה הוא למעשה ברית המחברת בין המחוייבות והשאיפות של יזמים בודדים לבין המשאבים, העוצמה והניסיון רב של חברה גדולה. חיבור זה הוליד נוסחה מנצחת עם סיכויים גבוהים להצלחה.

בכל העולם זכיינות ידועה כשיטה בטוחה יחסית המאפשרת: ליזם – לנהל עסק עצמאי, אך לא להיות בודד.

לחברות – להתרחב ביעילות, ללא השקעות גבוהות, להקמה ותחזוקה של סניפים ללא הבעיות הכרוכות בניהול רשת ענפה ולהפוך את הרשת הקיימת לגדולה וחזקה יותר, בה עובדים אנשים הנאמנים לה ולמטרותיה.

יתרונות לזכיין

 • מאחר ומדובר ברכישת זיכיון של רשת קיימת, שהוכיחה את עצמה ברמת המוצר ושיטות המכירה, הרי שהסיכון שהזכיין נוטל בפתיחת סניף נוסף הוא נמוך יותר.
 • ההדרכה והתמיכה הניתנות לזכיין על ידי החברה המזכה, מספקות אפילו בידי אדם ללא ניסיון או בידי בעל ניסיון מצומצם בתחום, סיכוי טוב להקים עסק מצליח.
 • למרות שזכיין פותח עסק עצמאי, הוא לעולם אינו נותר לבדו כדי להתמודד עם הבעיות והסיכונים. מאידך, למרות שהזכיין רוכש זיכיון של רשת, הוא הבעלים הכמעט בלעדי של העסק.
 • זכיין מקבל תמיכה מקצועית מהחברה המזכה, ובעזרתה הוא מצליח להימנע מטעויות בהן נכשלים יזמים אחרים.
  הזכיינות היא שיטה מהירה ויעילה לפתוח עסק. החברה המזכה מספקת מידע המסיע לזכיין למצוא מיקום לעסק, לעצב אותו, לגייס ו/או להדריך צוות העובדים ולהריץ את העסק בתקופה הראשונה.
 • גם לאחר פתיחת העסק, ממשיך הזכיין ליהנות מתמיכה שוטפת של החברה המזכה ונהנה מהמערכת העסקית והשיווקית של הרשת.
 • הזכיין משתמש בסימן המסחרי ובמוניטין של החברה המזכה. ולכן, אין לו צורך לבנות מוניטין, תהליך שגוזל זמן רב אצל יזם עצמאי. כבר בימים הראשונים להפעלת העסק, הוא יכול ליהנות מתדמיתה של הרשת, מה שעשוי להתבטא במחזורי מכירות נאים
 • הזכיין נהנה מבלעדיות בייצוג הרשת באזור מוגדר.
 • הזכיין נהנה מעלויות נמוכות יותר (בדרך כלל) של תפעול ורכש. לרוב, החברה המזכה מאפשרת לזכיינים ליהנות מהנחות בקניה בהיקפים גדולים והספקה מרוכזת של המוצרים לחנויות הרשת.

חסרונות לזכיין

 • הגבלת עצמאותו של הזכיין. הוא חייב לפעול על פי נהלי הרשת מבלי לשנותם. זכיין יכול אומנם להציע הצעות לשיפור, אך החברה המזכה היא הבלעדית בקבלת החלטות על שינויים במערכת.
 • בידי החברה המזכה נותרת שליטה מוחלטת על תמהיל המוצרים ו/או השירותים המוצעים, על מחירי הקניה והמכירה ועל הוצאות נוספות של הזכיין.
 • לפעמים ייתכנו מצבים של ניגוד עניינים בין זכיין לחברה המזכה. הזכיין מעוניין, במצבים אלה, להגן על האינטרסים האישים שלו בעוד שהחברה המזכה מעונינת לקדם את האינטרסים של כל הרשת. קונפליקט זה עלול לקרות כאשר מנהלי הרשת חוששים שמא זכיין זה או אחר מעכב אותה או לא עונה על דרישותיה.
 • עמדת המיקוח של הזכיין נחותה, בדרך כלל, מול הרשת.
 • דמי זיכיון גבוהים, האמורים לשמש תמורה עבור מוניטין הרשת, נחשבים, לעיתים, כגבוהים מדי בעיני הזכיין.
  על הזכיין להשלים עם מצב בו קיימת, באופן קבוע, השתתפות החברה המזכה ברווחי הזכיין בצורת תשלומי תמלוגים.
 • חובת הזכיין לרכוש מוצרים ו/או שירותים אך ורק מן החברה המזכה, או מספקים מורשים בלבד, מהווה מגבלה.
  שליטה מוגבלת, אם בכלל, של הזכיין על אופן השימוש בדמי ההשתתפות בקרן הפרסום, שהוא אחד הנושאים במימונה.
 • תפקודם הלקוי של זכיינים בודדים וחלשים ברשת עלול להסב נזק למוניטין של זכיינים אחרים הפועלים במסגרת הרשת.
 • קושי בביטול הסכם הזיכיון וההוצאות הכרוכות בכך.

יתרונות למזכה

 • הרחבה מהירה של פריסת הרשת.
 • השקעה עצמית קטנה, יחסית, של משאבים פיננסיים וניהוליים, וסיכון נמוך, יחסית, בהרחבת הרשת.
 • מכירת זכיינויות מותירה בידי החברה המזכה משאבים נוספים לפיתוח והרחבת העסק ולהשקעות אחרות. דמי הזיכיון והתמלוגים השוטפים, אותם גובה החברה המזכה, מספקים את המשאבים הנחוצים לפיתוח הרשת.
 • במקרים רבים, הביצועים העסקיים של יחידות הזכיינות טובים יותר מאשר בסניפים שהם בבעלות החברה המזכה, וזה מפני שסניפי הרשת הזכיינית מנוהלים על ידי אנשים (זכיינים) בעלי מניעים חזקים להצליח ולהרוויח. קשה להגיע למוטיבציה כזו אצל מנהלים שכירים.
 • תרומה מואצת למוניטין החברה בשוק.
 • צמצום הוצאות הניהול והתפעול על ידי רכש והפצה מרוכזים בכמויות גדולות.
 • יתרון לגודל בשיווק ובקידום המכירות. באמצעות זכיינות תוכלו להבטיח הגעה לכמות לקוחות פוטנציאליים גדולה במיוחד.
 • תקשורת דו סטרית יעילה ומהירה בין החברה המזכה והזכיינים מאפשרת העברת מידע וביצוע שינויים ושיפורים באופן שוטף.

חסרונות למזכה

 • נדרשת השקעה ראשונית ניכרת מצד החברה המזכה בעת תהליך הכניסה או ההסבה שלה מפעילות רגילה לפעולה בשיטת הזכיינות. מאמץ זה כרוך בהשקעה בתחומים כמו פיתוח מערכת עסקית זכיינית, בניית "חנות הדגל", הרכבת חבילת הזיכיון, הכנת מסמכים משפטיים, גיוס מומחים בתחום, גיוס זכיינים ועוד.
 • קשיים ולעיתים עלויות גבוהות בקשר לביטול הסכם הזיכיון והעברת סניף לידי זכיין אחר.
 • שליטה מוגבלת על המתרחש בסניפים.
 • תפקודם הלקוי של זכיינים בודדים עלול להסב נזק למוניטין של כל הרשת.
 • תשלום חסר ותשלום באיחור מצד זכיינים לגבי תמלוגים ותשלומים לקרן הפרסום הארצית. תשלומים אלו מחושבים כאחוז מסוים ממחזור המכירות. לעיתים זכיין עלול לנסות ולהסתיר את היקף המכירות בפועל כדי להקטין תשלומים לחברה המזכה.
 • קשיים בשמירה על הקניין האינטלקטואלי של החברה המזכה. פעילותה העסקית של כל רשת מזכה מתבססת על כללים, ידע ושיטות עבודה המהווים סוד מסחרי
 • ועליהם מתבססת הצלחת המערכת הזכיינית. למרות שהסכם הזכיינות אוסר על הזכיינים להעביר לאחרים את המידע שקיבלו, או להשתמש בו מחוץ למסגרת הרשת, דברים אלו קורים וקשה מאוד להתמודד עמם.
 • נזקים הנובעים מפרישת זכיינים מצליחים. זכיין יכול להגיע להחלטה להתנתק מן הרשת, מפני שהסכם הזיכיון מגביל אותו, וגם תשלומי התמלוגים אינם מוצדקים בעיניו. פתיחה עסק מתחרה על ידו עלולה גם לפגוע ברשת, במיוחד באותו אזור.
 • כדי להימנע מהצורך להתמודד עם בעיות אלה, החברות המזכות מקדישות תשומת לב מיוחדת לשני תחומים: גיוס בררני של הזכיינים ועריכת הסכם קפדני לגבי תנאי הזיכיון.