נאף נאף שומרת על סימן המסחר CHEVIGNON

נאף נאף שומרת על סימן המסחר CHEVIGNON
לבקשת חברת האופנה ההולנדית, הוציא בית המשפט צו האוסר על חברות ליסאן סחר 2002 וליסאן די סחר, המפעילות חנויות הנעלה בשם CHEVIGNONמלפרסם ומלמכור בחנויות שבבעלותן מוצרים הנושאים את הסימן CHEVIGNON. השופט, יהודה זפט חייב את המשיבים בהוצאות המבקשת בסך 30 אלף שקל. (ת.א 1765/05).