התזרים מזומנים – הצד המעשי

רוב הכישלונות של עסקים קטנים ובינוניים מקורם בטעויות ניהול, כאשר הטעות הנפוצה ביותר, ואולי הקריטית מכולן, היא אי תכנון תזרים מזומנים.

ניהול תזרים מזומנים מסודר מאפשר לבעל העסק לקבל מידע אמיתי ועדכני על זרם התקבולים והתשלומים של העסק בטווח הקרוב והרחוק.

באמצעות כלי ניהולי זה, מסוגל בעל העסק להעריך מתי ואם צפוי להיות תזרים מזומנים שלילי או חיובי ומתי ואם צפויה להיות חריגה ממסגרת האשראי המאושרת בבנק או לחילופין, יתרת זכות גדולה.

יש להבדיל באופן ברור בין הכנסות העסק לבין התקבולים ובין ההוצאות בעסק לבין התשלומים.

בעוד שאת ההכנסות וההוצאות אנו עשויים לראות בדוח רווח והפסד, את התקבולים והתשלומים נוכל "להרגיש" בחשבון הבנק של העסק.

מהו תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הוא למעשה זרם התשלומים והתקבולים של העסק בתקופה כלשהי ולו עלולה להיות השפעה קריטית על תפקוד העסק באופן שוטף.

עודף של תשלומים על תקבולים עשוי לגרום למחסור במזומנים בעסק ומחסור זה עשוי, במקרים מסוימים, לשתק את פעילות העסק. אולי זה יעניין אותך עסקים למכירה

אמנם דוח תזרים המזומנים נערך אחת לשנה על ידי רואה החשבון ליד מאזן הנכסים וההתחייבויות ודוח רווח והפסד, אך על כל בעל עסק לנהל בעצמו תזרים מזומנים, על בסיס יומי, כדי לזהות הזדמנויות או סכנות צפויות.

ניהול נכון של תזרים המזומנים על ידי בעל העסק חיוני להצלחתו עוד בשלב תכנון הקמת העסק.

בשלב זה, יש להעריך באופן המדויק ביותר את גובה תכנית ההשקעה הנדרשת ואת אופן המימון שלה. יש לכלול בתוכנית ההשקעה את כל המרכיבים כגון שיפוץ מבנה, רכישת ציוד ומכונות, רכישת ריהוט, מלאי ראשוני ועוד.

יש לקבל הצעות מחיר מהספקים השונים ולבדוק מהם תנאי התשלום.

הערכה נכונה ומדויקת של תכנית ההשקעה תלמד את היזם מהו גובה המימון הנדרש.

מומלץ לגייס מימון בגובה תכנית ההשקעה ואף למעלה מכך ולא לדחות תשלומים של ספקים שונים, דבר העשוי לגרום לקשיי נזילות בחודשים הראשונים להקמת העסק ולהכבדת נטל התשלומים.

עם הקמת העסק ולאחריו, יש להתייחס לשלושה נושאים חשובים:

  • יש להוסיף לתשלומי ההשקעה הראשונית את סכום המע"מ (18%), אשר יוחזר לבעל העסק רק לאחר מספר שבועות.
  • יש להוסיף לתשלומי ההשקעה הראשונית סעיף "הון חוזר", המתייחס להפסד הצפוי בחודשים הראשונים של הקמת העסק עד הגיעו לאיזון כספי.
    יש לציין כי לא כל העסקים צפויים לסבול מהפסד בחודשים הראשונים והדבר תלוי במספר משתנים כגון סוג העסק ומיקומו.
  • על בעל העסק לדעת מהם תנאי האשראי של הספקים השונים אתם הוא יעבוד ומאידך, לקבוע את תנאי האשראי אותם הוא יעניק ללקוחותיו השונים.
    אי התאמות בין תנאי התשלום של הספקים ותנאי התשלום ללקוחות עלולים ליצור קשיי נזילות עתידיים. לדוגמא: בעל חנות למוצרי חשמל, הרוכש את מוצריו מספקים במזומן והמציע מוצרים אלו ללקוחותיו ב-12 תשלומים שווים ללא ריבית יצטרך לדאוג למימון אי ההתאמה בתנאי התשלום.
    מי שלא חושב על זאת קודם, עלול להיקלע לקשיי נזילות חמורים ביותר.

ניהול נכון של הכספים גם מאפשר לבעל העסק לתכנן את פריסת התשלומים כך שבמועדי פירעונם לא ייגרר העסק ליתרות חובה בלתי רצויות.

כלי ניהולי זה מאפשר שליטה ובקרה של בעל העסק על נושא המזומנים בקופת העסק ובחשבון הבנק.

שליטה ובקרה זו גם מאפשרים, בעיתות קשיי נזילות, לפנות בעוד מועד לבנק ולהסדיר את גובה האשראי לתקופה הבעייתית.

בעל עסק המפגין בקיאות במצב הכספי בפני הבנקאי שלו ומנהל סניף הבנק ומתריע מבעוד מועד על חריגות צפויות ממסגרת האשראי עשוי למצוא אוזן קשבת.

בעל עסק המעוניין להתחיל בתכנון תזרים המזומנים עשוי למצוא תוכנות מדף רבות וקלות לתפעול.

המאמר מאת גולן טובי – סמנכ"ל מט"י ירושלים, כלכלן ויועץ עסקי
לחצו לפרטים על גיוס מימון לעסק

ניהול פיננסי

תזרים מזומנים – הצד המעשי


 


רוב הכישלונות של עסקים קטנים ובינוניים מקורם בטעויות ניהול, כאשר הטעות הנפוצה ביותר, ואולי הקריטית מכולן, היא אי תכנון תזרים מזומנים.


 


ניהול תזרים מזומנים מסודר מאפשר לבעל העסק לקבל מידע אמיתי ועדכני על זרם התקבולים והתשלומים של העסק בטווח הקרוב והרחוק. באמצעות כלי ניהולי זה, מסוגל בעל העסק להעריך מתי ואם צפוי להיות תזרים מזומנים שלילי או חיובי ומתי ואם צפויה להיות חריגה ממסגרת האשראי המאושרת בבנק או לחילופין, יתרת זכות גדולה.


 


יש להבדיל באופן ברור בין הכנסות העסק לבין התקבולים ובין ההוצאות בעסק לבין התשלומים. בעוד שאת ההכנסות וההוצאות אנו עשויים לראות בדוח רווח והפסד, את התקבולים והתשלומים נוכל "להרגיש" בחשבון הבנק של העסק. תזרים המזומנים הוא למעשה זרם התשלומים והתקבולים של העסק בתקופה כלשהי ולו עלולה להיות השפעה קריטית על תפקוד העסק באופן שוטף. עודף של תשלומים על תקבולים עשוי לגרום למחסור במזומנים בעסק ומחסור זה עשוי, במקרים מסוימים, לשתק את פעילות העסק.


 


אמנם דוח תזרים המזומנים נערך אחת לשנה על ידי רואה החשבון ליד מאזן הנכסים וההתחייבויות ודוח רווח והפסד, אך על כל בעל עסק לנהל בעצמו תזרים מזומנים, על בסיס יומי, כדי לזהות הזדמנויות או סכנות צפויות.


 


ניהול נכון של תזרים המזומנים על ידי בעל העסק חיוני להצלחתו עוד בשלב תכנון הקמת העסק. בשלב זה, יש להעריך באופן המדויק ביותר את גובה תוכנית ההשקעה הנדרשת ואת אופן המימון שלה. יש לכלול בתוכנית ההשקעה את כל המרכיבים כגון שיפוץ מבנה, רכישת ציוד ומכונות, רכישת ריהוט, מלאי ראשוני ועוד. יש לקבל הצעות מחיר מהספקים השונים ולבדוק מהם תנאי התשלום.


 


הערכה נכונה ומדויקת של תוכנית ההשקעה תלמד את היזם מהו גובה המימון הנדרש. מומלץ לגייס מימון בגובה תוכנית ההשקעה ואף למעלה מכך ולא לדחות תשלומים של ספקים שונים, דבר העשוי לגרום לקשיי נזילות בחודשים הראשונים להקמת העסק ולהכבדת נטל התשלומים.


 


עם הקמת העסק ולאחריו, יש להתייחס לשלושה נושאים חשובים:


 


  יש להוסיף לתשלומי ההשקעה הראשונית את סכום המע"מ  (18%), אשר יוחזר לבעל העסק רק לאחר מספר שבועות.


 


  יש להוסיף לתשלומי ההשקעה הראשונית סעיף "הון חוזר", המתייחס להפסד הצפוי בחודשים הראשונים של הקמת העסק עד הגיעו לאיזון כספי. יש לציין כי לא כל העסקים צפויים לסבול מהפסד בחודשים הראשונים והדבר תלוי במספר משתנים כגון סוג העסק ומיקומו.


 


  על בעל העסק לדעת מהם תנאי האשראי של הספקים השונים אתם הוא יעבוד ומאידך, לקבוע את תנאי האשראי אותם הוא יעניק ללקוחותיו השונים. אי התאמות בין תנאי התשלום של הספקים ותנאי התשלום ללקוחות עלולים ליצור קשיי נזילות עתידיים. לדוגמא: בעל חנות למוצרי חשמל, הרוכש את מוצריו מספקים במזומן והמציע מוצרים אלו ללקוחותיו ב-12 תשלומים שווים ללא ריבית יצטרך לדאוג למימון אי ההתאמה בתנאי התשלום. מי שלא חושב על זאת קודם, עלול להיקלע לקשיי נזילות חמורים ביותר.


 


ניהול נכון של הכספים גם מאפשר לבעל העסק לתכנן את פריסת התשלומים כך שבמועדי פירעונם לא ייגרר העסק ליתרות חובה בלתי רצויות.


 


כלי ניהולי זה מאפשר שליטה ובקרה של בעל העסק על נושא המזומנים בקופת העסק ובחשבון הבנק. שליטה ובקרה זו גם מאפשרים, בעיתות קשיי נזילות, לפנות בעוד מועד לבנק ולהסדיר את גובה האשראי לתקופה הבעייתית. בעל עסק המפגין בקיאות במצב הכספי בפני הבנקאי שלו ומנהל סניף הבנק ומתריע מבעוד מועד על חריגות צפויות ממסגרת האשראי עשוי למצוא אוזן קשבת.


 


בעל עסק המעונין להתחיל בתכנון תזרים המזומנים עשוי למצוא תוכנות מדף רבות וקלות לתפעול.


 


המאמר מאת גולן טובי – סמנכ"ל מט"י ירושלים, כלכלן ויועץ עסקי


 


טיפים לעבודה עם הבנקים