המרכז לקידום זכיינות מציע מגוון רחב של שירותים לזכיינים פוטנציאליים.

העיקריים בהם:

 • איתור רשת מזכה המותאמת לצרכי הזכיין – ברשותנו המאגר היחיד בארץ של רשתות מזכות הכולל נתונים המאפשרים השוואה בין הרשתות ובחירת רשת המותאמת הן למשאבי הזכיין והן  לשאיפותיו. הנתונים כוללים: היסטורית הרשת, כמות סניפים, נתונים פיננסיים, דרישות סף לכניסה לרשת ועוד.
 • בדיקת כדאיות כלכלית של רכישת הזיכיון – הן אם מדובר ברכישת סניף קיים, הן בפתיחת סניף חדש. כלכלנים מקצועיים של המרכז לקידום זכיינות עוזרים לנתח ולבחון האם קיימת הצדקה כלכלית בהצטרפות לרשת בהשקעה הדרושה.
 • סיוע במשא ומתן עם הרשת המזכה לקראת רכישת הזיכיון – רשת מזכה היא בעלת מידע רב לגבי פוטנציאל ההתפתחות בחברה, נקודות החולשות שלה, יתרונות, מגמות ועוד. מידע זה אינו חשוף בפני הזכיין הפוטנציאלי. בנוסף, לכל רשת יש סוללת יועצים (עורכי דין, רואי חשבון וכו') המלווים ודואגים לאינטרס שלה בחתימה על הסכם זכיינות. המרכז לקידום זכיינות הוא גוף מקצועי ונטרלי אשר מסוגל לחזק את מעמדו של הזכיין הפוטנציאלי, ולעזור לו לחתור להשגת עסקה משופרת.
 • מאגרי מידע עסקיים – לרשות המרכז מאגרי מידע עסקי וסקרי שוק (כגון: BDI, דן אנד ברדסטריט) בהם ניתן ורצוי להיעזר לקראת החתימה הסופית על הסכם הזיכיון.
 • סיוע בגיוס מימון – המרכז לקידום זכיינות משתף פעולה עם מספר קרנות, מהן ניתן לקבל מימון בתנאים נוחים לרכישת הזיכיון והקמת או פתיחת הסניף.
 • ליווי עסקי – יועץ אשר ילווה ויסייע במגוון תחומים ארגוניים: ניהול עסק, ארגון, שיווק, תזרים מזומנים ואחרים. שירותים אלו בתעריפים מיוחדים הודות לסבסוד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 

 

 

סיוע לזכיינים

המרכז לקידום זכיינות מציע מגוון רחב של שירותים לזכיינים פוטנציאליים. העיקריים בהם


 

  • איתור רשת מזכה המותאמת לצרכי הזכיין ברשותנו המאגר היחיד בארץ של רשתות מזכות הכולל נתונים המאפשרים השוואה בין הרשתות ובחירת רשת המותאמת הן למשאבי הזכיין והן לשאיפותיו. הנתונים כוללים: היסטורית הרשת, כמות סניפים, נתונים פיננסיים, דרישות סף לכניסה לרשת ועוד.   

  • בדיקת כדאיות כלכלית של רכישת הזיכיון – הן אם מדובר ברכישת סניף קיים, הן בפתיחת סניף חדש. כלכלנים מקצועיים של המרכז לקידום זכיינות עוזרים לנתח ולבחון האם קיימת הצדקה כלכלית בהצטרפות לרשת בהשקעה הדרושה.

  • סיוע במשא ומתן עם הרשת המזכה לקראת רכישת הזיכיון– רשת מזכה היא בעלת מידע רב לגבי פוטנציאל ההתפתחות בחברה, נקודות החולשות שלה, יתרונות, מגמות ועוד. מידע זה אינו חשוף בפני הזכיין הפוטנציאלי. בנוסף, לכל רשת יש סוללת יועצים (עורכי דין, רואי חשבון וכו') המלווים ודואגים לאינטרס שלה בחתימה על הסכם זכיינות. המרכז לקידום זכיינות הוא גוף מקצועי ונטרלי אשר מסוגל לחזק את מעמדו של הזכיין הפוטנציאלי, ולעזור לו לחתור להשגת עסקה משופרת.   

  • מאגרי מידע עסקיים – לרשות המרכז מאגרי מידע עסקי וסקרי שוק (כגון: BDI, דן אנד ברדסטריט) בהם ניתן ורצוי להיעזר לקראת החתימה הסופית על הסכם הזיכיון.
     

  • סיוע בגיוס מימון – המרכז לקידום זכיינות משתף פעולה עם מספר קרנות, מהן ניתן לקבל מימון בתנאים נוחים לרכישת הזיכיון והקמת או פתיחת הסניף.

  • ליווי עסקי – יועץ אשר ילווה ויסייע במגוון תחומים ארגוניים: ניהול עסק, ארגון, שיווק, תזרים מזומנים ואחרים. שירותים אלו בתעריפים מיוחדים הודות לסבסוד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

 


לפרטים נוספים ותיאום פגישה:


 

*
*
מין

*
*
האם יש לך עסק בבעלותך?

הסיוע המבוקש

*אישור למשלוח דיוור