המרכז לקידום זכיינות מציע מגוון רחב של שירותים ליזמים.

העיקריים בהם:

 • ייעוץ לרכישת זיכיון – סיוע בבחירת שיטת הזכיינות ובחינת התאמת הרשת למאפייני היזם. השירות כולל ליווי עסקי מבחירת הזיכיון ועד הקמת העסק.
 • סיוע בגיוס מימון – איתור מימון ממגוון קרנות בתנאים מועדפים של מט"י. התהליך כולל כתיבת תכנית עסקית לגיוס מימון.
 • בניית תכנית עסקית ובחינת כדאיות כלכלית – לפני רכישת עסק קיים או פתיחת עסק חדש רצוי לבחון האם יש הצדקה כלכלית להשקעה הדרושה ולבנות תכנית עסקית רלבנטית.
 • ליווי וייעוץ עסקי – סיוע במגוון תחומים עסקיים: ארגון, שיווק, תזרים מזומנים ואחרים. שירותים אלו בתעריפים מיוחדים הודות לסבסוד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 • פיתוח עסקי וליווי חברות – ייעול ופיתוח תחומי העסק השונים: פיתוח אסטרטגי, ערוצי שיווק, עזרים ניהוליים והמשאב האנושי.
 • פיתוח עסקי בשיטת הזכיינות – לבעל עסק או לחברות המעוניינות להתרחב ולהתייעל בשיטת הזכיינות. שיטה זו מאפשרת התרחבות מהירה ובטוחה יחסית, יועצי המרכז יסייעו מבניית תכנית אסטרטגית ועד איתור זכיינים המותאמים למאפייני הרשת.

סיוע ליזמים

המרכז לקידום זכיינות מציע מגוון רחב של שירותים ליזמים. העיקריים בהם:
 

  • ייעוץ לרכישת זיכיון – סיוע בבחירת שיטת הזכיינות ובחינת התאמת הרשת למאפייני היזם. השירות כולל ליווי עסקי מבחירת הזיכיון ועד הקמת העסק.
      


  • סיוע בגיוס מימון – איתור מימון ממגוון קרנות בתנאים מועדפים של מט"י. התהליך כולל כתיבת תכנית עסקית לגיוס מימון. 
      


  • בניית תכנית עסקית ובחינת כדאיות כלכלית – לפני רכישת עסק קיים או פתיחת עסק חדש רצוי לבחון האם יש הצדקה כלכלית להשקעה הדרושה ולבנות תכנית עסקית רלבנטית.


  • ליווי וייעוץ עסקי – סיוע במגוון תחומים עסקיים: ארגון, שיווק, תזרים מזומנים ואחרים. שירותים אלו בתעריפים מיוחדים הודות לסבסוד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


  • פיתוח עסקי וליווי חברות – ייעול ופיתוח תחומי העסק השונים: פיתוח אסטרטגי,  ערוצי שיווק, עזרים ניהוליים והמשאב האנושי.
     


  • פיתוח עסקי בשיטת הזכיינות – לבעל עסק או לחברות המעוניינות להתרחב ולהתייעל בשיטת הזכיינות. שיטה זו מאפשרת התרחבות מהירה ובטוחה יחסית, יועצי המרכז יסייעו מבניית תכנית אסטרטגית ועד איתור זכיינים המותאמים למאפייני הרשת.

למידע נוסף ולתיאום פגישה:


 

*
*
*
*
*אישור למשלוח דיוור